ICF ONAYLI KOÇLUK HİZMETLERİMİZ

icf-afc.jpg

BİREYSEL KOÇLUK

b2ff28_e1b0f0044f034a92b7fc37c4a220f8ec~

Koçluk Hizmeti Nereden Alınır?

 

Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk süreci müşterilerin daha iyi hedefler belirlemesini, daha iyi kararlar alarak daha fazla aksiyonda bulunmasını ve potansiyelini  maksimum düzeyde kullanmasını sağlayan sistematik bir süreçtir. Bu süreç, birlikte kararlaştırılan sonuçlara ulaşmak amacıyla koç ve müşterinin gerçekleştirdiği planlı bir yolculuktur.

 

Değişimleri ihtiyaçlar doğurur ve modern hayatın içinde değişime duyulan ihtiyaç, koçluğa duyulan ihtiyacı her geçen gün arttırmaktadır. Modern hayatın içinde hızlı tüketilen toplumun parçasına haline geldik. Zaman bile bazılarının söylediği gibi gözle görülür şekilde daha hızlı akıyor. İnsanlar, hıza ayak uydurmak, hızlı sonuçlar almak ve hemen elle tutulur gelişmeler görmek istiyor.

Koçluk; Terapiden, Mentörlük veya Danışmanlıktan Neden Farklıdır?

 • Terapi, problem odaklı, koçluk ise potansiyel odaklıdır.

 

 • Terapi iyileştirme amaçlıdır, koçluk yeni olasılıklar yaratır.

 

 • Terapide uzman-danışan ilişkisi vardır, koç ise müşteri ile aynı seviyededir.

 

 • Koçluk ilişkisinde farkındalık, aksiyon, sorumluluk ve takip üzerinde durulur.

 • Danışmanlık ise uzmanlık alanlarında bilgi verir, problemleri teşhis eder, reçete yazar, çözüm getirir. Koçluk, müşteriye kendi çözümlerini buldurur.

 • Mentor, sahip olduğu tecrübesini paylaşarak yol gösterir. Koçlar mentorluk yapabilir ancak bu koçluk ilişkisi değildir.

Koçluk Seanslarında Çalışılan Konular Nelerdir?

 

Koçluk interaktif bir süreç olup insanların ve organizasyonların daha hızlı gelişmesine ve daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olur. Koçlar müşterileriyle iş, kariyer, finans, sağlık ve ilişkiler gibi çok çeşitli alanlarda çalışır.

 

Müşteriler;

 • İletişim becerilerini geliştirmek,

 • Duygularını yönetmek,

 • İlişkilerini daha mükemmele taşımak,

 • Kişisel performansı arttırmak,

 • Yaşam tatminlerini artırmak,

 • Kariyer planı oluşturmak,

 • Mevcut kariyerlerini ileriye taşımak,

 • Değişen durumlara uyum sağlamak,

 • İş ve özel yaşam dengesi kurmak,

 • Zamanı daha iyi yönetebilmek,

 • Ataletle mücadele edebilmek,

 • Özgüven geliştirmek,

 • Alışkanlıklarından kurtulmak ve yeni bir beceri geliştirmek,

 • Yaratıcılıklarını artırmak,

 • Stresle mücadele edebilmek,

 • Daha sağlıklı olmak,

 • Gerçekçi ve ulaşılabilir net hedefleri belirlemek ve belirlenen hedefler doğrultusunda gelişimini sağlamak,

 • Yaşam kalitesini iyileştirmek ve kendisinden memnuniyet seviyesini hedeflediği düzeye getirmek

 

gibi konularda koçluk alabilirler.

Koçluk Hizmeti Süreci Nasıl İlerler?

 

Bireysel olarak koçluk hizmeti almak isteyenler ön görüşmeye davet edilir.  Görüşme sırasında danışan kişinin neye ihtiyacı olduğu belirlenir. Danışanın konusu koçluk alanları dışında ise  ICF etik kurallarına göre uygun profesyonel destek (psikoterapi ya da danışmanlık gibi) ilgili alanlara yönlendirilir.

Müşterinin (ICF, koçluk alan kişiyi bu isimle tanımlar) konusu koçluk alanları dahilinde ise, çalışılacak koçluk alanına uygun Koç - Müşteri eşleştirmesi yapılır. Bu doğrultuda kendi aralarında belirleyecekleri tarih, saat ve yerde buluşarak koçluk seanslarını gerçekleştirirler.

Koç - Müşteri ilişkisinde koça duyulan güven, uyum ve eşit seviyede bir ilişki söz konusudur.

FA Coach Academy profesyonel koçları, ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) etik kuralları çerçevesinde müşterinin seanslarda paylaştığı hiç bir bilgiyi onun izni olmadan kimseyle paylaşmayacaklarını taahhüt ederler.

Müşterinin ve koçun hakları sözleşmeyle güvence altına alınır. Sözleşmede, koçluk hizmetinin türü, süresi, ücretlendirme ve hangi durumları kapsamadığı açık bir şekilde belirtilir.

Seçilen koç ile müşteri sözleşme yaptıktan sonra sürece başlar. Güven ve samimiyet ilişkisine dayalı bu süreçte Koç müşterisinin potansiyelini maksimize etmekle yükümlüdür. Müşterinin hedeflerine giden bu harika yol arkadaşlığında Koç tarafından her seansta müşterinin gelişimi takip edilerek tıkandığı noktalar varsa üzerinde çalışılır.

Koçluk, müşteri ile koç arasında kurulan bir gelişim ilişkisidir. Sürecin verimli olması için  minimum 8-12 seans birlikte çalışılmasını tavsiye ederiz.

Hedef Tutulması Koçluk Hizmeti Standartları

 

Hedef Tutulması, Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) ve Koçluk Derneği (AC) tarafından belirlenmiş olan mesleki standartları ve etik kuralları benimser.

YÖNETİCİ KOÇLUĞU

coaching_employees1200x600.png

Yönetici Koçluğu Nedir?

 

Yönetici koçluğu, yöneticilerin,  mesleki etkinliklerini ve çalışma sırasındaki performanslarını geliştirmeye yardımcı olmak için, bireyselleştirilmiş, birebir ilişki kurulacak şekilde düzenlenen bir koçluk sürecidir.

 

Neden Profesyonel Yönetici Koçluğu?

 

Üst düzey yöneticiler diğer çalışanlara destek olma yolunda öncelikle değişime kendilerinden başlamalıdır.

 

Koçluk uygulamalarının sonucu olarak, üst düzey yöneticiler kendilerini ve başkalarını daha fazla farkına vardıklarını ve yaptıkları eylemler için daha fazla sorumluluk üstlendiklerini bildirmişlerdir. Ayrıca bütün yöneticiler performanslarında olumlu değişimler olduğunu da belirtmişlerdir.

 

Koçluk yetkinlikleri artık temel iş becerileri olarak görülüyor. Liderlerin insan geliştirme kabiliyeti, kurumsal bir öncelik haline geliyor.

 

Kimler Almalı?

 

 • Yönetim Kurulu

 • Üst Düzey Yöneticiler

 • Orta Düzey Yöneticiler

 • Takım Liderleri

 • Takımlar

 

Yönetici Koçluğunun Üzerinde Çalıştığı Konular Nelerdir?

 

 • Bir organizasyonu yönetebilmesi için yöneticinin kapasitesini arttırmak (planlamak, örgütlemek, kontrol etmek, vizyon sahibi olmak, diğerlerinin gelişmesini sağlamak vb.)

 • Kişisel farkındalık, “kör noktaları” fark etme, düşünceleri savunma ve sınırlandırma, duygusal etkinlik gibi psikolojik ve kişisel üstünlük becerilerini arttırmak.

 • Yöneticinin iş ve yaşam istekleri arasındaki dengeyi sağlamak , geliştirmek.

 • Yöneticinin liderlik, yönetim ve takım oluşturma becerilerini geliştirmek

 

Kurumlar Neden Koçluk Almalı?

 

 • Liderlik Gelişimi

 • Üst Düzey Personeli Elde Tutma

 • Yönetici Yedekleme Planlaması

 • Terfi veya Yeni İşe Alımlardan Sonra Başarı Sağlamak

 • Çalışanların Sahiplenme Yönlerinin Gelişmesi ve Sorumluluk Kazanmaları

 • Girişimciler, Üretim Sanayii, Küçük İşletmelerin İşlerini Geliştirmesi ve Yürütmesi

 

ICF Verilerine Göre:

 

 • Kişilerin %70’i, Koçluğa yapılan yatırımın çok değerli olduğunu,

 • Kişilerin %82’si, Koçlarından Özel Koçluk eğitimi almaktan memnun olduğunu,

 • Kişilerin Koçluk aldıktan sonra,

 • Yüksek bireysel farkındalık (%68)

 • Daha dengeli bir hayat (%61)

 • Daha akıllı hedefler koyabilme (%62)

 • Daha az stres (%57)

 • Daha fazla özgüven (%52)  olduğunu belirtmişlerdir.

(Kaynak: Performance Coaching International 2012)

Kurumlarda Koçluğun Sonuçları

Resim1.png

Çalışan Profilinde Değişimler

(Kaynak: ICF global Koçluk Müşteri Çalışması - PricewaterhouseCoopers)

Yatırımın Getirisi

Resim3.png

(Kaynak: ICF global Koçluk Müşteri Çalışması - PricewaterhouseCoopers)

Yönetici Koçluğu Süreci Nasıl İlerler?

 

 • Ön Görüşme: Kurumun neye ihtiyacı olduğunun tesbiti için Kurum sahibi ya da üst yöneticisiyle ya da planlanmış bir koçluk programı varsa İK Direktörüyle görüşülerek koçluk konuları tespit edilir. Bu görüşmede koçluk sürecine dahil olacak konular belirlenir.

 • Koçluk Sürecinin Planlanması ve Teklif Oluşturulması: Sürecin adımları ortaya çıkarılarak teklif haline getirilir.

 • Sözleşme Yapılması: Hizmete dahil olan alanlar, fiyat ve etik kurallar sözleşmede belirtilir.

 • Analiz Çalışmaları: Koçluk alan yöneticilere yapılan çalışmalar ile bilgi alınması.

 • Koçluk Görüşmeleri: Hedefler ve anlaşma koşulları doğrultusunda koçluk görüşmeleri yürütülür.

 • Raporlama: Görüşmelerde alınan yol, ICF Etik Kuralları çerçevesinde hizmet sponsoruna raporlanır.

 • Kapanış Seansı: Koçluk alan yöneticinin süreç boyunca kazanımlarına dair geribildirim verilir, raporları sponsora sunulur. Takip edilir.

Hizmet Standartları

ICF  koçluk temel yetkinliklerini belgelendirebilen lisanslı koçlar çalışır ve Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından belirlenmiş olan mesleki standartları ve etik kuralları benimser.

 

Kurumsal koçluk hizmetleri, her biri alanında uzmanlaşmış koçlardan oluşan ekipler tarafından verilir.

Tarafların hakları sözleşmeyle güvence altına alınır. Sözleşmede, koçluk hizmetinin biçimi, süresi, ücretlendirme ve hangi hallerde sona erdirileceği, koçun ve müşterinin karşılıklı olarak taahhütleri açık bir şekilde belirtilir.

Tüm çalışmalar gizlilikle yürütülür.