icf-afc.jpg

YÖNETİCİ KOÇLUĞU

coaching_employees1200x600.png

Yönetici Koçluğu Nedir?

 

Yönetici koçluğu, yöneticilerin,  mesleki etkinliklerini ve çalışma sırasındaki performanslarını geliştirmeye yardımcı olmak için, bireyselleştirilmiş, birebir ilişki kurulacak şekilde düzenlenen bir koçluk sürecidir.

 

Neden Profesyonel Yönetici Koçluğu?

 

Üst düzey yöneticiler diğer çalışanlara destek olma yolunda öncelikle değişime kendilerinden başlamalıdır.

 

Koçluk uygulamalarının sonucu olarak, üst düzey yöneticiler kendilerini ve başkalarını daha fazla farkına vardıklarını ve yaptıkları eylemler için daha fazla sorumluluk üstlendiklerini bildirmişlerdir. Ayrıca bütün yöneticiler performanslarında olumlu değişimler olduğunu da belirtmişlerdir.

 

Koçluk yetkinlikleri artık temel iş becerileri olarak görülüyor. Liderlerin insan geliştirme kabiliyeti, kurumsal bir öncelik haline geliyor.

 

Kimler Almalı?

 

 • Yönetim Kurulu

 • Üst Düzey Yöneticiler

 • Orta Düzey Yöneticiler

 • Takım Liderleri

 • Takımlar

 

Yönetici Koçluğunun Üzerinde Çalıştığı Konular Nelerdir?

 

 • Bir organizasyonu yönetebilmesi için yöneticinin kapasitesini arttırmak (planlamak, örgütlemek, kontrol etmek, vizyon sahibi olmak, diğerlerinin gelişmesini sağlamak vb.)

 • Kişisel farkındalık, “kör noktaları” fark etme, düşünceleri savunma ve sınırlandırma, duygusal etkinlik gibi psikolojik ve kişisel üstünlük becerilerini arttırmak.

 • Yöneticinin iş ve yaşam istekleri arasındaki dengeyi sağlamak , geliştirmek.

 • Yöneticinin liderlik, yönetim ve takım oluşturma becerilerini geliştirmek

 

Kurumlar Neden Koçluk Almalı?

 

 • Liderlik Gelişimi

 • Üst Düzey Personeli Elde Tutma

 • Yönetici Yedekleme Planlaması

 • Terfi veya Yeni İşe Alımlardan Sonra Başarı Sağlamak

 • Çalışanların Sahiplenme Yönlerinin Gelişmesi ve Sorumluluk Kazanmaları

 • Girişimciler, Üretim Sanayii, Küçük İşletmelerin İşlerini Geliştirmesi ve Yürütmesi

 

ICF Verilerine Göre:

 

 • Kişilerin %70’i, Koçluğa yapılan yatırımın çok değerli olduğunu,

 • Kişilerin %82’si, Koçlarından Özel Koçluk eğitimi almaktan memnun olduğunu,

 • Kişilerin Koçluk aldıktan sonra,

 • Yüksek bireysel farkındalık (%68)

 • Daha dengeli bir hayat (%61)

 • Daha akıllı hedefler koyabilme (%62)

 • Daha az stres (%57)

 • Daha fazla özgüven (%52)  olduğunu belirtmişlerdir.

(Kaynak: Performance Coaching International 2012)

Kurumlarda Koçluğun Sonuçları

Resim1.png

Çalışan Profilinde Değişimler

Resim2.png

(Kaynak: ICF global Koçluk Müşteri Çalışması - PricewaterhouseCoopers)

Yatırımın Getirisi

Resim3.png

(Kaynak: ICF global Koçluk Müşteri Çalışması - PricewaterhouseCoopers)

Yönetici Koçluğu Süreci Nasıl İlerler?

 

 • Ön Görüşme: Kurumun neye ihtiyacı olduğunun tesbiti için Kurum sahibi ya da üst yöneticisiyle ya da planlanmış bir koçluk programı varsa İK Direktörüyle görüşülerek koçluk konuları tespit edilir. Bu görüşmede koçluk sürecine dahil olacak konular belirlenir.

 • Koçluk Sürecinin Planlanması ve Teklif Oluşturulması: Sürecin adımları ortaya çıkarılarak teklif haline getirilir.

 • Sözleşme Yapılması: Hizmete dahil olan alanlar, fiyat ve etik kurallar sözleşmede belirtilir.

 • Analiz Çalışmaları: Koçluk alan yöneticilere yapılan çalışmalar ile bilgi alınması.

 • Koçluk Görüşmeleri: Hedefler ve anlaşma koşulları doğrultusunda koçluk görüşmeleri yürütülür.

 • Raporlama: Görüşmelerde alınan yol, ICF Etik Kuralları çerçevesinde hizmet sponsoruna raporlanır.

 • Kapanış Seansı: Koçluk alan yöneticinin süreç boyunca kazanımlarına dair geribildirim verilir, raporları sponsora sunulur. Takip edilir.

Hizmet Standartları

ICF  koçluk temel yetkinliklerini belgelendirebilen lisanslı koçlar çalışır ve Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından belirlenmiş olan mesleki standartları ve etik kuralları benimser.

 

Kurumsal koçluk hizmetleri, her biri alanında uzmanlaşmış koçlardan oluşan ekipler tarafından verilir.

Tarafların hakları sözleşmeyle güvence altına alınır. Sözleşmede, koçluk hizmetinin biçimi, süresi, ücretlendirme ve hangi hallerde sona erdirileceği, koçun ve müşterinin karşılıklı olarak taahhütleri açık bir şekilde belirtilir.

Tüm çalışmalar gizlilikle yürütülür.